Nowy mural w Łodzi zachęci do tworzenia sąsiedzkich relacji

Na pograniczu łódzkiego Śródmieścia i Widzewa powstaje mural promujący budowanie dobrosąsiedzkiego klimatu. Praca o wielkości 550 m kw. zdobić będzie ścianę kamienicy przy Targowej 55, usytuowanej naprzeciwko Diasfery Łódzkiej, inwestycji firmy Duda Development

Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest poznańska firma Duda Development, która w Łodzi realizuje obecnie największy ze swoich dotychczasowych projektów mieszkaniowych.

– Pomysł na mural, który znajdzie się na ścianie jednej z kamienic w pobliżu naszej flagowej inwestycji, zrodził się z chęci promowania idei budowania więzi między ludźmi. Mural, nie tylko wzbogaci estetykę otoczenia, lecz także, poprzez przesłanie, które niesie będzie spełniał istotną funkcję społeczną. Chcielibyśmy, aby stanowił pretekst do dyskusji, zachęcał do nawiązywania kontaktów, dialogu sąsiedzkiego i zabawy. By wywoływał i promował pozytywne emocje – mówi Justyna Miłosz, reprezentująca Duda Holding, w skład którego wchodzi Duda Development.

Przestrzeń, która łączy

Nowy łódzki mural zawiera motywy dotyczące dobrego sąsiedztwa, empatii, gościnności i wzajemnej życzliwości. Dla projektantów dzieła inspiracją były walory architektoniczne i przyrodnicze miejsca, w którym powstaje praca oraz jego najbliższego otoczenia. Tematyka muralu nawiązuje do krajobrazów łódzkiego śródmieścia i zabytkowej dzielnicy Księży Młyn oraz usytuowanego nieopodal parku Źródliska. W symboliczny sposób obrazuje też główne założenia przyświecające twórcom Diasfery Łódzkiej, której projekt opracowywany był wspólnie przez trzy zespoły architektów z Łodzi i Poznania, dzięki czemu stanowi rozwinięcie idei tej inwestycji.

W celu stworzenia muralu firma Duda Development nawiązała współpracę z fundacją Urban Forms oraz młodymi twórcami streetartu. Autorami projektu jest dwóch artystów, Maciej Polak i Martyn Gill. Wyrazisty styl ilustratora i designera Macieja Polaka znany jest łodzianom m.in. z prac dla kultowej marki Pan tu nie stał. Artysta sztuki ulicznej Martyn Gill zdobył zaś uznanie m.in. dzięki udziałowi przy tworzeniu muralu w przejściu podziemnym między Karolewem a Atlas Areną.

Inwestycja z zabytkiem w tle

Mural zdobił będzie kamienicę usytuowaną naprzeciw Diasfery Łódzkiej. Malowidło pokryje ścianę budynku od strony nowej ulicy, leżącej na przedłużeniu Orlej. Odsłonięcie zapowiadane jest już na sierpień br. Część mieszkańców Diasfery będzie mogła podziwiać dzieło ze swoich okien.

Tymczasem na terenie inwestycji położonej pomiędzy ulicą Kilińskiego a Targową rozpoczęły się niedawno prace związane budową drugiego etapu osiedla. W tej fazie projektu powstanie blisko 250 mieszkań. Będą mieścić się w budynku, którego fasada nawiązuje stylem do kamienicznej architektury Łodzi. Na jego parterze znajdzie się przestrzeń na lokale handlowo-usługowe, a w części podziemnej powstanie hala garażowa.

Założenia projektowe obejmują również rewitalizację zabytkowych zabudowań warsztatowych, które usytuowane są na terenie inwestycji od strony ulicy Targowej. Historyczny budynek biurowo-przemysłowy po rozbudowie o dwie kondygnacje zyska funkcję mieszkaniową. W tym, niepowtarzalnym postindustrialnym obiekcie znajdą się 24 apartamenty. Przebudowywany pod nadzorem miejskiego konserwatora zabytków budynek wyróżnia m.in. autentyczny historyczny komin, stanowiący stylistyczny wyróżnik tej nieruchomości i symbol łączności z przeszłością miejsca.

Po zakończeniu budowy w Diasferze Łódzkiej znajdzie się łącznie około 450 mieszkań, co przyczyni się wymiernie do zwiększenia puli lokali w łódzkim śródmieściu i stanowić będzie wkład Duda Development w rozwój tej części miasta. Mural zaś będzie symbolicznym zwieńczeniem dotychczasowego i przyszłego udziału dewelopera w rozwój aglomeracji.


Drukuj  

Related Articles